Linde.png

Foruden at være en anset specialist indenfor håndildslukkere og service af slukningsmateriel er LINDE BRANDMATERIEL også leveringsdygtig i næsten alt inden for brandmateriel og sikkerhedsudstyr. Vi har et landsdækkende net af service-teknikere, som kan betjene vore kunder døgnet rundt.

Som nært beslægtet til branchen har vi de seneste år også specialiseret os i levering, montering og servicering af ABDL-anlæg samt varslingsanlæg.

LINDE BRANDMATERIEL råder tillige over stor ekspertise inden for stationære slukningsanlæg, både til maritimt brug og på landjorden.

Vi kan tilbyde rådgivning, teknisk support, udarbejdelse af flugtvejs- og evakueringsplaner samt undervisning i elementær brandbekæmpelse, førstehjælp, brug af hjertestarter m.m., og er leveringsdygtige i alt indenfor førstehjælpsudstyr og sikkerheds- og værnemidler.

Vort værksted i Roskilde er DS-godkendt, med egne anlæg til opladning og trykprøvning af alle typer håndildslukkere samt anlægsflasker m.m.

LINDE BRANDMATERIEL er leverandør til:   Stat og kommune, beredskabsforvaltninger og brandvæsener, industri, søfart, forsvaret m.m.  -  eller som vi plejer at sige : “Leverandør til det danske folk”  -    hvilket samtidig fortæller, at vi har forhandlere overalt i Danmark - også i Grønland og på Færøerne.

Kontakt LINDE BRANDMATERIEL næste gang du har brug for brandteknisk vejledning eller materiel - vi har mange års erfaring.

 

www.lindebrand.dk